Bilişim teknolojisi nedir?

Bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem